Den flyvende lydkuffert

Hr. Øre skaber leg og bevægelse!

Booking kontakt

Museet for Samtidskunst

Klassetrin

Indskoling (0.-3. klasse)

Fag og læringsmål

Humanistiske fag, Praktiske og musiske fag, Sprog, Engagement og fællesskab, Musik, Billedkunst, Krop og bevægelse, Samtale, Fortælling, Musikforståelse, Billedanalyse, Billedkommunikation
Område: 
Roskilde By
Pris: 
1 time: 300 kr. / 2 timer: 500 kr.
Årstid: 
Hele året
Adresse: 
Stændertorvet 3 d
By: 
Roskilde
Postnummer: 
4000

Gennem en række små sanse- og lytte opgaver introduceres børnene til en ny verden af lyde, musik og fortællinger.  Vi lytter til lyde, tegner lyde og forestiller os lyde. Vi taler om hvad et instrument er og hvordan vi kan bruges vores egen krop som et instrument. Alle aktiviteter laves sammen med Hr. Øre der bor i en gammel kuffert på museet.  Børnene får en anderledes musikoplevelse.

Den flyvende lydkuffert er både et læringsforløb på museet og et gratis udlånsmateriale, en kuffert med en række genstande, instrumenter og vejledning til læreren. Lydkufferten indeholder fortællingen om Hr. Øre og en række sjove og sansebaserede opgaver baseret på leg og bevægelse.

Den flyvende lydkuffert kan være et selvstændigt forløb på museet eller et selvstændigt forløb på skolen eller i en kombination som optakt til et besøg på museet.

Fælles Mål:
Musik – Kompetencemål: Musikforståelse
Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik

Billedkunst – Kompetencemål: Billedanalyse
Eleven kan samtale om egne og andres billeder

Faglige læringsmål:
Musikoplevelse
Eleven kan lytte opmærksomt til musik
Eleven har viden om aktiv lytning

Øvrige læringsmål:
At eleverne udvikler kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik.
At eleverne får styrket deres kreativitet, nysgerrighed og evne til at undres og stille spørgsmål.

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 300 kr. / 500 kr.

Øvrig information: udlån af lydkuffert i 1 uge er gratis.
(Bemærk: ved udlån skal skoler selv have mulighed for at afhente og tilbagelevere lydkufferten).

Download inspirationsmateriale om Den Flyvende Lydkuffert:
http://www.samtidskunst.dk/publikationer/den-flyvende-lydkuffert

Download inspirationsmateriale om lydkunst: 
http://www.samtidskunst.dk/sites/default/files/publications/lydhoer-haefte-2102-til-net3.pdf