Fortællinger og fabeldyr

Kom på en rejse tilbage til verden i vikingetiden, hvor eleverne vil stifte bekendtskab med fabeldyr, søuhyrer, drager og mærkelige fugle fra den nordiske mytologi og andre samtidige kulturer.

Klassetrin

Indskoling (0.-3. klasse)

Fag og læringsmål

Praktiske og musiske fag, Billedkunst, Billedfremstilling
Område: 
Roskilde By
Pris: 
700 kr.
Årstid: 
Hele året

Med udgangspunkt i hele verden i vikingetiden vil vi gennem spændende fortællinger høre om, hvad søfolkene fortalte om deres rejser. Forløbet afsluttes med en workshop, hvor eleverne gennem inspiration fra og fortolkning af fortællingerne, vikingeskibene og særlige ting fra søfolkenes rejser, skal bygge deres eget fabeldyr.  

Forløbet er en kombination mellem  lytte- og observationsøvelser samt aktive lege og undersøgelser og en afsluttende workshop.

Læringsmål
• Med udgangspunkt i verden i vikingetiden får eleverne gennem fortællinger kendskab til forskellige folkeslag og deres forestillingsverden herunder vikingernes 
• Eleverne kan anvende kreative udtryksformer til at få indsigt i historien
• Eleverne træner deres grov- og finmotoriske færdigheder gennem leg og værkstedsarbejde og får en fornemmelse af at historien kan være kropslig og kreativ.