HOVEDET, KROPPEN, KLUBBEN - 3 fagdage vedr. Sundhed, Bevægelse og Foreningsliv

De tre fagdage er både for indskoling - og udskoling. Forløbet indeholder tre dage, hvoraf den ene afholdes fælles for ind - og udskoling i en lokal fodboldklub.

Booking kontakt

DBU

Klassetrin

Indskoling (0.-3. klasse)

Fag og læringsmål

Humanistiske fag, Praktiske og musiske fag, Engagement og fællesskab, Idræt, Deltagelse, Krop, træning og trivsel
Område: 
På skolerne
Pris: 
4500 kr. i alt for alle tre dage (inkl. både indskoling - og udskoling)
Årstid: 
Hele året
Adresse: 
Kommer an på skolen
By: 
Roskilde Kommune
Postnummer: 
4000

De tre fagdage indeholder:
HOVEDET - Trivselsdagen:
Hovedbudskabet er mental sundhed, det at trives, med fokus på kommunikation og relationer. Emner som rosemakker, dilemmaer, tillid, inklusion og positivitet, vil være en del af indholdet til denne dag. Dagen gennemføres på skolen af læreren.

KROPPEN - Sundhedsdagen:
Hovedbudskaberne er kost og motion. Emner som sukkerindhold, kostpyramide, forbrænding, daglig aktivitet og høj intensitet, vil alle blive berørt på denne dag. Dagen gennemføres på skolen af læreren.

KLUBBEN - 'Åben Skole' dagen:
Skolen besøger en lokal fodboldklub. Her skaber to DBU-instruktører og understøttende materiale en anderledes, sjov og lærerig dag med fokus på foreningsliv, bevægelse og sammenhold. 
Dagen vil være præget af læring om foreningslivet, enten som spiller (indskoling) eller som frivillig (udskoling), samt et par timer i legeuniverset hvor sundhed, trivsel, bevægelse og fodbold bliver udforsket på sjove og fysiske måder.