Roskilde Brandskole

Skoletjenesten tilbyder i samarbejde med Roskilde Brandvæsen nogle spændende og lærerige timer på brandstationen.

Booking kontakt

Roskilde Brandskole

Klassetrin

Indskoling (0.-3. klasse)

Fag og læringsmål

Humanistiske fag, Praktiske og musiske fag, Naturfag, Færdselslære, Engagement og fællesskab, Krop og bevægelse, Natur og teknologi
Område: 
Roskilde By
Pris: 
Gratis for folkeskoler i Roskilde Kommune
Årstid: 
Hele året

Deltagelsen i arrangementerne er gratis og afvikles under overskriften Roskilde Brandskole på følgende datoer og tidspunkter:

Børnehaverne (storbørnsgruppen)

Fra mandag til og med fredag i uge 37 afholdes dagligt et 2 timers ”besøg på brandstationen” fra kl. 09.30 til 11.30 med rundvisning på stationen, demonstrationer og leg. (der vil være indlagt ”tid til madpakker” undervejs).

Der vil kunne deltage op til max. 200 børn pr. dag.

Børnehaveklasserne
Fra mandag til og med torsdag i uge 21 afholdes der undervisning under temaet ”Ild en farlig ven” målrettet til børn i 6 – 7 års alderen. Undervisningen starter kl. 09.15 og slutter kl. 12.00 (der vil være indlagt ”tid til madpakker” undervejs).
Der vil kunne deltage op til max 200 børn pr. dag.

3. klasserne
Fra mandag til og med torsdag i uge 39 og 40 afholdes der undervisning i ”brand og førstehjælp”, målrettet til børn i 9 – 10 års alderen.
Undervisningen starter kl. 09.00 og slutter kl. 12.00 (der vil være indlagt ”tid til madpakker” undervejs).
Der vil kunne deltage op til max 100 børn pr. dag.

Udendørstøj der passer til vejret og som ikke tager skade af ”lidt røg og sod” anbefales.

Vel mødt til nogle spændende dage på:


Roskilde Brandstation, Gl. Vindingevej 10, 4000 Roskilde