Sæt badminton på skoleskemaet

Undersøgelser viser gang på gang, at badminton er en af de bedste idrætter for motorik og fysik. Med badminton i skole/SFO kan idrætslærere nu sætte et stort fokus på badminton i undervisningen.

Klassetrin

Indskoling (0.-3. klasse)

Fag og læringsmål

Praktiske og musiske fag, Idræt, Alsidig sportsudøvelse, Idrætskultur og relationer, Krop, træning og trivsel
Område: 
På skolerne
Pris: 
1000,- for tre timer
Årstid: 
Hele året

Dansk Skoleidræt og DGI Badminton står bag et initiativ, der skal øge interessen for badminton – både i skolen og fritiden. Det gør vi bl.a. via tre forskellige tilbud, der har til formål at give dig som lærer ny inspiration til idrætstimerne, og eleverne masser af sjov og udfordring.

Selve afviklingen af arrangementerne er et samarbejde mellem DGI Midt- og Vestsjælland og den lokale badmintonklub og tilpasses skolens behov og ønsker. Skolen kan vælge et af tilbuddene eller alle som én samlet pakke – alene eller sammen med andre skoler. Tilbuddene henvender sig primært til 0.-7. klassetrin, men kan sagtens bruges til de ældre klassetrin helt op til 10. klasse.

De seneste år har rigtig mange elever og lærere over hele landet deltaget i vores arrangementer, og resultatet har været:

  • Masser af glade børn og godt samvær
  • Ny inspiration til lærerne
  • Mere badminton i skolerne
  • Tættere kontakt mellem skolen og den lokale badmintonklub

 

Vi håber, du vil sætte badminton på skemaet i dine timer, og vi sammensætter gerne en dag eller et forløb, der bedst passer til dig og dine elever. Læs mere i folderen nedenfor:

https://mimer.dgi.dk/offentlig/8FC5DD08-001