Skjalden fortæller

Introduktion til sagn og myter, konger, helte og de nordiske guder.

Booking kontakt

ROMU

Klassetrin

Indskoling (0.-3. klasse)

Fag og læringsmål

Humanistiske fag, Dansk, Historie, Sprog, Fortolkning, Kildearbejde
Område: 
Udenfor Roskilde Kommune
Pris: 
Gratis for folkeskoler i Roskilde og Lejre Kommune
Årstid: 
Hele året
Adresse: 
Lejre Museum, Orehøjvej 4
By: 
Lejre
Postnummer: 
4320

Parkering og transport

Ved Lejre Museum er der parkeringsplads. Fra Lejre Station til Lejre Museum er der ca. 2 km. Det tager 20-30 minutter at gå og ca. 10 minutter på cykel.

I dette forløb får eleverne en introduktion til sagn om Skjoldungeslægten samt myter om de nordiske guder. Der er fokus på sagnet som fortælling og som mundtlig beretning i et historisk perspektiv. Sagnene fortælles i stemningsfulde omgivelser, hvor vi bruger udstillingens genstande, så historierne bliver visuelle. Bagefter går vi en tur i landskabet og ser det sted hvor hallerne har ligget. Forløbet tilpasses det enkelte klassetrin.

Du kan med fordel kombinere dette forløb med forløbene Geometri og målinger med røde kinder eller Geometri og målinger i det fri. Hvis du vælger en kombination kan vi tilrettelægge det på den måde at I har Skjalden fortæller om formiddagen og efter en pause et af forløbene med geometri. På den måde kan I også tage to klasser afsted. Ring til vores booking afdeling og forhør om denne mulighed.

Bemærk: Kombinationsmuligheden med to klasser er dog afhængig af om vi kan skaffe to undervisere samme dag.

Varighed: 1½ time

Pris: 900 kr. Gratis for skoler i Lejre Kommune og Roskilde Kommune jf. aftale om gratis undervisning.

Booking: Book dit forløb på tlf. 51 70 70 71 eller pr. mail booking@romu.dk.

Fælles mål

Børnehaveklassen – Kompetencemål: sprog

Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.

Dansk – kompetencemål: Fortolkning

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.

Historie - kompetencemål: Kildearbejde

Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden

Historie – kompetencemål: Historiebrug

Eleven kan fortælle om hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.

Faglige læringsmål:

Børnehaveklassen: Eleven kan gengive indholdet i enkelte sagn.

Dansk: Eleven kan følge forløbet i sagnhistorier og dele fortællingen op i en begyndelse, midte og en slutning.

Eleven kender til mundtlige fortællinger og deres karakteristika.

Historie: Eleven kan videreformidle sagn og myter med historisk indhold.